general pages header

Rød og Svartpark

Rødparken: Også kalt Hyttliparken, ligger i Hyttliløypa og passer for deg som har kjørt noe park tidligere. Hoppene har ca 5-10 meters flate (avstand fra hoppkant til kul), boksene flere buer og knekker, samt at du vil finne flere enkeltrørs-rails. I tillegg til hopp, rails og bokser, har den også en normal Half-pipe med ca 3meters vegger. Rødparken er vår mest trafikerte park og byr på flere linjevalg. Se bilde under.

Svartparken: Også kalt Wyllerparken, ligger i Tyr-løypa i Wyllerområdet og passer best for de viderekommende jibberne. Hoppene har mer enn 12meter flate, rails og bokser er noe lengre og hele linjen stiller derfor større krav til fart. Her arrangeres flere konkurranser med høyt nasjonalt og intarnasjonalt nivå. Flere av elementene er hentet fra Snowboard VM i 2011. Wyllerparken vil se lik ut som tidligere, med noen oppgraderinger.

Hyttli skraa ovenfra

 

Velkommen til Wyllerstua! Når det svir litt ekstra i lårene Les mer
  • 1